VSR Kwaliteitsmeetsysteem KMS

VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (KMS)
Omdat 'vuil' en 'schoon' subjectieve begrippen zijn, waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend, ontstond behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten.
Als één van haar belangrijkste activiteiten heeft Vereniging Schoonmaak Research (VSR) daarom een kwaliteitsmeet-systeem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld. Uitgangspunt was een meetsysteem dat voor schoon-maakbedrijven en opdrachtgevers acceptabel is.
Het resultaat is het VSR-kwaliteitsmeetsysteem, VSR-KMS, een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaak-technische criteria vaststelt.
Bovendien kan het VSR-KMS signalen geven aan enerzijds het directe toezicht op de schoonmakers (bewaken van de uitvoering en eventueel herinstructie van de medewerk(st)er)  en anderzijds aan het overleg tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf over het gekozen programma van eisen (bijsturen van het schoonmaak-programma) en over mogelijk te nemen preventieve maatregelen.

KMS is derhalve een nuttig managementinstrument, dat na een aantal jaren ontwikkelen, testen, bijsturen en hertesten inmiddels is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken systeem binnen de Nederlandse schoonmaakdienstverlening. (Bron: VSR).
 
HarbiClean kan deze inspectierondes voor u uitvoeren.