Relatiebeheer

Relatiebeheer

HarbiClean kan worden ingezet als intermediair tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van de schoonmaak.

In geval van een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer:

Er wordt door bedrijven heel wat tijd en geld gestoken in het verwerven van nieuwe klanten. Maar het behouden van een goede relatie met bestaande klanten blijkt vaak minder aandacht te krijgen.
Een feit is dat het voor een bedrijf van essentieel belang is om de meeste tijd te besteden aan bestaande klanten. Veel bedrijven vinden het moeilijk om aan deze zeer be-langrijke taak toe te komen. De leiding van een bedrijf is vooral bezig met de groei van de onderneming en leidinggevenden op de werkvloer hebben hun handen vol aan het gaande houden van alle operationele zaken.
Maar wie bekommert zich om een goede communicatie met de klant en het behouden van een goede relatie? Indien de invulling van deze belangrijk taak voor u lastig in te vullen is of u zich liever bezig houdt met de groei van uw onderneming, kan HarbiClean deze taak van u overnemen. Wij kunnen op basis van een vaste frequentie contact met uw klanten onderhouden en daarmee werken aan een goede band.
Ook zorg dragen voor zaken als DKS (Dagelijks Controle Systeem) controles, bijsturen en motiveren van direct leidinggevenden op een pand, voorstellen doen om werkzaamheden aan te passen of te verbeteren of zoeken naar mogelijkheden om het takenpakket binnen een project uit te breiden kunnen hieronder vallen.

In geval van problemen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer:

HarbiClean kan de contactpersoon  tussen beide partijen zijn wanneer bijvoorbeeld de relatie verstoord is geraakt en de samenwerking stroever is gaan verlopen. HarbiClean kan zaken als overleg, controle en bijsturing in overleg met beide partijen overnemen. Wanneer de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastloopt, is het meestal moeilijk emotie en ratio te scheiden. Gevolg hiervan is dat constructief overleg en de bereidheid problemen op te lossen bemoeilijkt worden.

Een groot voordeel van HarbiClean als relatiebeheerder is, dat HarbiClean een neutrale positie inneemt en niet belast is met een relatieverleden en dus fris en vakkundig naar de ontstane situatie kan kijken.