Beheer

De kwaliteit van de arbeidsomgeving is medebepalend voor het doelmatig functioneren van iedere werknemer binnen uw organisatie. Een prettige, schone werkplek stimuleert; gemotiveerde mensen leveren immers betere prestaties. Deze stelling wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek waarin wordt aangetoond dat een schone omgeving bijdraagt aan het rendement van een organisatie. Schoonmaakonderhoud is een belangrijk strategisch instrument voor het behalen van betere bedrijfsresultaten. Het is voorwaardenscheppend! Gebouw, omgeving, werkprocessen, bewoningsdiscipline, atmosferische omstandigheden;
De factoren die van invloed zijn op de kosten en de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud zijn talloos. Aandacht voor mensen, middelen, milieu en, last but not least, uw budget staat daarbij centraal. Om de continuïteit te borgen en te bewaken is een gestroomlijnde en projectmatige totaalaanpak nodig.