Werkprogramma schrijven

Veel misverstanden en problemen in de schoonmaak ontstaan door onduidelijkheid over wat is afgesproken. Vandaar dat er een goede basis moet zijn voor de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Ook wanneer schoonmaakwerkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd moet duidelijk worden vastgelegd wat er exact van de schoonmaak(st)er wordt verwacht.
Essentieel hiervoor is een duidelijk werkprogramma. Een werkprogramma is de "vertaling" van wat is overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of, wanneer werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd, tussen leidinggevenden van de schoonmaak en de schoonmaak(st)er.
HarbiClean kan voor u niet alleen een werkprogramma schrijven waarin de afspraken met uw opdrachtgever zijn vastgelegd, maar kan tegelijkertijd een versie maken voor de werkvloer, desgewenst in verschillende talen!
De versie voor de werkvloer is zeer gebruiksvriendelijk en laat geen mogelijkheid voor het niet uitvoeren van afgesproken werkzaamheden! Zelfs in geval van uitval door ziekte of vakantie, is de continuïteit geborgd!