Projectgerichte opleiding en advies

HarbiClean kan uw hulp zijn om het schoonmaakwerk van uw project of eigen pand goed te organiseren of te reorganiseren.
Indien u niet tevreden bent met de manier waarop de werkzaamheden binnen uw project of eigen pand nu plaatsvinden, kunnen wij u helpen om inzichtelijk te maken wat de knelpunten zijn, om vervolgens een advies uit te brengen hoe het schoonmaakproces kan worden verbeterd.
Ook wanner u wel tevreden bent, maar graag het kwaliteitsniveau van het uitgevoerde schoonmaakwerk nog verder wilt verbeteren, denken wij graag met u mee hoe dit gerealiseerd kan worden.  
Als u wenst dat wij dit verbeteringsproces begeleiden, zullen wij aan de hand van een plan van aanpak laten zien hoe wij denken dat dit gerealiseerd kan worden.
Daarbij kunnen wij indien nodig het uitvoerende personeel opnieuw opleiden.  
Indien er na het behalen van het gewenste resultaat behoefte is om het schoonmaakproces op het gewenste niveau te houden, kan HarbiClean op basis van steekproeven/controles een aantal keer per jaar het proces bewaken en desgewenst opnieuw advies geven en bijsturen.